Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna myśl religijna i ateistyczna F-FLZ.154
Reguły punktacji przedmiotu

F-FLZ-2S - Filozofia, stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-FLZ-2S
Filozofia, stacjonarne II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(16/17Z - 17/18L)
2
(18/19Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)