Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody F-FLZ.174
Reguły punktacji przedmiotu

F-FLZ-2S - Filozofia, stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-FLZ-2S
Filozofia, stacjonarne II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(17/18L - 21/22Z)
3
(21/22L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0