Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie F-NPKS-3S-SEM.20
Reguły punktacji przedmiotu

F-NPKS-3S - Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, stacjonarne III stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-NPKS-3S
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, stacjonarne III stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(20/21Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0