Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa PA-P.S.PHP/Z
Reguły punktacji przedmiotu

PA-P-MN - Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie
PA-P-MS - Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-P-MN
Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie
PA-P-MS
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 0
(17/18Z - ...)
0
(17/18Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0