Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój kompetencji interpersonalnych PA-PB-RKI
Reguły punktacji przedmiotu

PA-PB-LN - Prawno-biznesowy, niestacjonarny I stopnia
PA-PB-LS - Prawno-biznesowy, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-PB-LN
Prawno-biznesowy, niestacjonarny I stopnia
PA-PB-LS
Prawno-biznesowy, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(17/18Z - ...)
3
(15/16Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0