Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku PA-PRM-EPG
Reguły punktacji przedmiotu

PA-PRM-2S - Prawno-menedżerski, stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-PRM-2S
Prawno-menedżerski, stacjonarne II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(16/17Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0