Maria Curie-Sklodowska University - Central Authentication System
Strona główna

University of Maria Curie-Skłodowska List of registrations

This is a list of active registrations taking place in the indicated unit. Log in to see links to pages related to specific registration rounds.

(in Polish) Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - studia stacjonarne [UMCS-OG]

show courses related to this registration
(in Polish)

Wybrane wykłady ogólnouniwersyteckie będą prowadzone w całości lub częściowo w formule online. Zajęcia zostały zaprojektowane i udostępniane na stronie Wirtualnego Kampusu (WK): Informacje o wykładach(kliknij)

Lista wykładów ogólnouniwersyteckich informująca o formie w jakiej będą prowadzone dostępna jest pod adresem: Informacje o wykładach(kliknij)

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minium 30 osób.

will start in 3 days
2023-09-28 08:00 - 2023-10-08 23:59
Direct registration for groups - FCFS mode [description]
brak
4
You are not logged in
...

(in Polish) Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie - studia niestacjonarne [UMCS-OGN]

show courses related to this registration
(in Polish)

Wybrane wykłady ogólnouniwersyteckie będą prowadzone w całości lub częściowo w formule online. Zajęcia zostały zaprojektowane i udostępniane na stronie Wirtualnego Kampusu (WK): Informacje o wykładach(kliknij)

Lista wykładów ogólnouniwersyteckich informująca o formie w jakiej będą prowadzone dostępna jest pod adresem: Informacje o wykładach(kliknij)

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minium 30 osób.

in progress, 147 days til end
2023-09-23 08:00 - 2024-02-18 23:59
Direct registration for groups - FCFS mode [description]
brak
4
You are not logged in
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)