Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-KUL-2S
Nazwa: Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: kulturoznawstwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
kulturoznawstwo folklorystyka i etnologia
kulturoznawstwo krytyka i promocja sztuk plastycznych
kulturoznawstwo kultura i turystyka
kulturoznawstwo media i kultura popularna
kulturoznawstwo sztuka i turystyka
kulturoznawstwo zarządzanie w kulturze
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Kulturoznawstwo
  • Magisterium - Kulturoznawstwo
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kulturoznawstwa UMCS otrzymuje zarówno przygotowanie humanistyczne jak i wiedzę z zakresu wybranych dziedzin kultury, procesów społeczno – kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), a w zależności od specjalizacji i specjalności, przygotowanie (zdobycie uprawnień) do podejmowania konkretnej pracy:

- instruktora w placówce kulturalno – oświatowej,

- merytorycznego pracownika muzeum i ruchu regionalnego,

- animatora działań kulturalno – społecznych w samorządach lokalnych,

- krytyka, menagera oraz animatora działań artystycznych,

- przewodnika turystycznego i pracownika przemysłu turystycznego,

- specjalisty w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)