Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka techniczna, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MFI-FT1-LS
Nazwa: Fizyka techniczna, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3.5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: fizyka techniczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
fizyka techniczna Fizyka medyczna
fizyka techniczna nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
fizyka techniczna Fizyka komputerowa
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Inżynier - Fizyka techniczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki, a szczególnie fizyki jądrowej i jej zastosowań medycznych, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent posiada również podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz umie wykonywać proste rysunki techniczne. Absolwent dysponuje umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w świecie ożywionym i nieożywionym. Absolwent specjalności „Fizyka medyczna” ponadto zna zasady działania i obsługi większości sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego stosowanego w medycynie i radiologicznej ochronie środowiska. Ponadto znajomość prawa atomowego i aktów wykonawczych umożliwia naszym absolwentom podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.

Absolwent posiada także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego. Ponadto, absolwent włada językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki, fizyki jądrowej i ich zastosowań medycznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka i fizyka techniczna na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w kraju i za granicą.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0