Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy współczesnej humanistyki/sztuki I rok SD.H-WPWH-I
Wykład (W) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Praca zaliczeniowa na ocenę
Literatura:

1. A. Burzyńska, M. P, Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006 (podręcznik a antologia tekstów).

2. Kulturowa teoria literatury, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

3. Kulturowa teoria literatury 2, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

4. A. Łebkowska, Somatopoetyka, Kraków 2019.

5. Nowa humanistyka. Zakmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz, Warszawa 2017.

6. Formy męskości, t. 1-3, Warszawa 2018.

7. E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

8. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, pod red. M. Kuziaka, Warszawa 2019.

9. M. Głowiński, O intertekstualności, w: id., Poetyka i okolice, Warszawa 1992.

10. R. Nycz, Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

K_W01, KW_02, KW_03, KW_05

K_U01, K_U02, K_U04, KU_08

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy zaliczeniowej, w ktorej doktoranci starają się ocenic przydatnosć wybranych przez siebie metod literaturoznawczych dla potrzeb własnego projektu badawczego.

Kryteria oceny według proccedur SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1. Szkoły i metodokogie formalne i strukturalne.

2. Intertekstualność (teorie i praktyki intertekstualnosci).

3. Somatopoetyka - ujęcia teoretyczne i transfer w obszary badawcze literaturoznawstwa.

4. Badania tożsamościowe: gender i men`s studies.

5. Postkolonializm - teoria i środkowoeuropejski wariant.

Metody dydaktyczne:

-wykład problemowy

- elementy dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Bagłajewski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)