Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna E-FR-2S-PF.4
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny - test wyboru
Uwagi: Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (MS TEAMS)
Literatura:

1. Porzeeżyńska M.: Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej, CH Beck, Warszawa 2020 (Legalis)

2. Ambroziak A.: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

3. Wójtowicz-Dawid A.: Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Woletrs Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

4. Akty prawne regulujące sprawy pomocy publicznej - SIP LEX

5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Efekty uczenia się:

jw.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test wyboru). Otrzymanie pozytywnej oceny jest możliwe w przypadku zdobycia minimum 50 % możliwych do zdobycia punktów z testu.

Zakres tematów:

1. Konkurencja na Jednolitym Rynku Europejskim

2. Przesłanki udzielania pomocy publicznej - regulacje wspólnotowe

3. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako szczególni beneficjenci pomocy publicznej.

4. Rodzaje pomocy publicznej.

5. Instrumenty pomocy publicznej.

6. Procedury notyfikacyjne, nadzorcze i kontrolne.

7. Stan i struktura udzielanej pomocy publicznej w Polsce

Metody dydaktyczne:

- wykład objaśniający

- wykład informacyjny

- prezentacja i analiza danych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0