Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych PA-P-MiPBH
Wykład monograficzny (WM) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji dydaktycznej

- wykonanie prac etapowych zgodnie z przedstawionymi wymogami merytorycznymi i redakcyjnymi, ocenianymi w skali od 2,0 do 5,0

- uzyskanie co najmniej 3 pkt za odpowiedź ustną na zaliczeniu ustnym (w tym w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams). Student wybiera trzy pytania z puli pytań udostępnionych na Wirtualnym Kampusie UMCS. Za każde pytanie może otrzymać od 1 do 2 punktów.

Zakres tematów:

1. Pojęcie nauki, jej podział i zadania

2. Proces badawczy

3. Podejścia badawcze (falsyfikacjonizm, probabilizm itd.)

4. Wiedza historyczna i rodzaje źródeł historycznych

5. Subdyscypliny nauk historycznych i nauki pomocnicze historii

6. Elementy archiwistyki i prawa archiwalnego

7. Badania historyczno-prawne w praktyce. Praktyczne zastosowanie badań historyczno-prawnych

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, samodzielna i zespołowa praca ze źródłami pierwotnymi i wtórnymi, praca etapowa, dyskusja dydaktyczna. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)