Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna E-FR-2S-PF.4
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin pisemny - test wyboru
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak A.: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

2. Wójtowicz-Dawid A.: Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Woletrs Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

3. Akty prawne regulujące sprawy pomocy publicznej - SIP LEX

4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Literatura uzupełniająca:

1. Porzeeżyńska M.: Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej, CH Beck, Warszawa 2020 (Legalis)

2. B. Sierakowski, P. Zimmerman: Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców : komentarz, CH Beck, Warszawa 2020

3. European Commission: State aid Scoreboard 2021

Efekty uczenia się:

jak wyżej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test wyboru).

Skala ocen:

50 % - 59 % - dostateczny

60-69 % - dostateczny plus

70-79 % - dobry

80-89 % - dobry plus

90-100 % - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Konkurencja na Jednolitym Rynku Europejskim

2. Przesłanki udzielania pomocy publicznej - regulacje wspólnotowe

3. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako szczególni beneficjenci pomocy publicznej.

4. Rodzaje pomocy publicznej.

5. Instrumenty pomocy publicznej.

6. Procedury notyfikacyjne, nadzorcze i kontrolne.

7. Stan i struktura udzielanej pomocy publicznej w Polsce

Metody dydaktyczne:

- wykład objaśniający

- wykład informacyjny

- prezentacja i analiza danych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 15/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)