Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I E-MSG-LS-O.1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=21020
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Ocena ciągła podczas zajęć (W1, W2, W3, U1, U2; K2),
Ocena ze sprawdzianów (W1, W2, U1, U2)
Testy powtórzeniowe na Wirtualnym Kampusie UMCS (U2; K1; K2)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015 . (on-line BG UMCS baza IBUKLibra)

2. Mankiw, N. Gregory, Taylor, Mark P., Mikroekonomia PWE, Warszawa 2009.

3. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Akademia, Poznań 2000.

4. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2016.

5. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór zadań, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Perloff, Jeffrey M., Microeconomics, Global Edition, 8th ed., Pearson Education Limited, Harlow 2018.

2. Webster, Thomas J. , Managerial Economics : Tools for Analyzing Business Strategy, Lanham : Lexington Books. 2015 .

(2) Dostęp BG UMCS baza Academic Research Source eBooks - było EBSCO eBook Academic Collection: https://search-1ebscohost-1com-1mlnveqof2381.han.bg.umcs.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=935122&lang=pl&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_2)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła podczas zajęć

Aktywność na zajęciach

Ocena ze sprawdzianów

Testy powtórzeniowe na Wirtualnym Kampusie UMCS

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające w problematykę ekonomii

2. Mechanizm rynkowy

3. Pomiar elastyczności popytu i podaży

4. Teoria wyboru konsumenta

5. Wpływ zmian dochodu i cen na popyt konsumenta

6. Decyzje ekonomiczne producenta

7. Analiza kosztów i zysku przedsiębiorstwa

8. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej

9. Równowaga przedsiębiorstwa dla monopolu pełnego

10. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej

11. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach oligopolu rynkowego

12. Rynek czynników produkcji

13. Ekonomia dobrobytu

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, analiza przypadku, zadania problemowe, dyskusja dydaktyczna,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Katarzyna Mamcarz 32/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0