Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych F-EU.28
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny
Literatura:

M. P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków 2013.

P. Koslowski (red.), Europa jutra, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.

Platon, Państwo, przeł. Wł. Witwicki, AKME, Warszawa 1990.

"Kronos", nr 4/2011

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny, ocena przy uwzględnieniu stopnia opanowania zakresu tematycznego zajęć

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne (wprowadzenie w zakres problemowy przedmiotu)

2. Dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych

3. Proces humanizacji i socjalizacji

4. Europa i proces europeizacji jako przedmioty myśli humanistycznej i

społecznej

5. Źródła myśli humanistycznej i społecznej

6. Powstanie filozofii i jej wpływ na rozwój myśli humanistycznej

7. Proces kształtowania się myśli społecznej

8. Klasyczne koncepcje myśli społecznej

9. Problem pewności wiedzy i możliwość jej przekazu

10. Dualizm psychofizyczny

11. Człowiek - istota społeczna?

12. Człowiek wobec religii i Boga

13. Powinność jednostki wobec społeczeństwa

14. Nihilizm jako upadek i przyczyna rozwoju kultury

15. Człowiek wobec siebie i innych

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

konsultacje

objaśnienie lub wyjaśnienie

wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ostrowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)