Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia PS-PES.MSI.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie ustne
Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie zaliczenia ustnego przy uwzględnieniu stopnia opanowania zakresu tematycznego zajęć oraz efektów uczenia się.

Kryteria procentowe poszczególnych ocen: - dostateczna (3,0) – 51-60%, - dostateczna plus (3.5) 61%-70%, - dobra (4.0) 71-80%, - dobra plus (4.5) 81-90%, - bardzo dobra (5.0) 91-100%.

Zakres tematów:

1. Filozofia – definicja, przedmiot, dziedziny. Jończycy — Tales, Anaksymander, Anaksymenes; Heraklit

2. Pitagorejczycy, eleaci, atomiści, Sokrates, cynicy, cyrenaicy

3. Platon — teoria poznania, teoria duszy, teoria miłości, teoria idei, państwo

4. Arystoteles — teoria poznania, teoria substancji, pierwszy poruszyciel, etyka

5. Sceptycyzm; wprowadzenie do filozofii średniowiecznej; św. Augustyn; św. Tomasz; Kartezjusz — metoda, metafizyka, dualizm psychofizyczny

6. Pascal — nauka, dualizm psychofizyczny, Zakład; Empiryzm brytyjski — Locke, Berkeley, Hume (teoria poznania, teoria substancji)

7. Kant — teoria sądów, przewrót kopernikański, krytyka metafizyki, etyka

8. Hegel — teoria bytu, filozofia dziejów

Metody dydaktyczne:

zajęcia stacjonarne lub on-line / Teams

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ostrowski 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)