Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki filozofii PS-PE.2NI.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Wiedza:
Zaliczenie pisemne
Umiejętności:
Zaliczenie pisemne
Kompetencje społeczne:
Zaliczenie pisemne

Literatura:

1. Dowolny podręcznik akademicki z zakresu historii filozofii (np. F. Copleston, Historia filozofii, T. I-IX; Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I-III)

2. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 2003.

3. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, WAM, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy człowieka jako twórcy kultury (w tym filozofii) /K_W04 [B.2.W3. D.1/E.1.W3.]

2. Absolwent ma uporządkowaną wiedzę na temat powiązań filozofii z innymi dziedzinami kultury oraz na temat współczesnych kierunków filozofii /K_W01 [B.2.W3. D.1/E.1.W1.]

3. Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji podejmowane w koncepcjach filozoficznych /K_W05 [B.2.W3.]

Umiejętności:

4. Absolwent potrafi formułować i analizować problemy filozoficzne, syntetyzować różne idee i punkty widzenia /K_U01 [B.2.U6. D.1/E.1.U2.]

5. Absolwent potrafi komunikować się z innymi uczestnikami debaty, uwzględniać różne stanowiska filozoficzne na dany temat /K_U04 [B.2.U4. D.1/E.1.U4.]

Kompetencje społeczne:

6. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści filozoficznych oraz do doceniania wiedzy w rozwiązywaniu problemów /K_K01 [B.2.K3. D.1/E.1.K6.]

7. Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej /K_K03 [B.2.K3. D.1/E.1.K6.]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie zaliczenia przy uwzględnieniu stopnia opanowania zakresu tematycznego zajęć oraz efektów uczenia się.

Zakres tematów:

1. Filozofia współczesna – wprowadzenie do zagadnienia, periodyzacja, przykłady definicji filozofii, kierunki, nurty, problematyka.

2. Filozofia egzystencjalna Kierkegaarda

3. Nietzsche – filozofia życia

4. Egzystencjalizm – Sartre, Jaspers, Heidegger,

5. Personalizm – Mounier;

6. Filozofia dialogu.

Metody dydaktyczne:

zajęcia stacjonarne lub on-line /Teams/

dyskusja dydaktyczna

objaśnienie lub wyjaśnienie

wykład informacyjny

wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Ostrowski 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)