Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka performatywna F-KS.21
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 1. ocena aktywności na zajęciach i pracy pisemnej
2. ocena aktywności na zajęciach i pracy pisemnej
3. ocena aktywności na zajęciach i pracy pisemnej
4. praca pisemna
5. praca pisemna
6. ocena aktywności na zajęciach

Literatura:

Bal E., Świątkowska W. (red.), Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, Wyd. UJ, Kraków, 2013

Bieszczad L., Zwrot performatywny w estetyce, Kraków, 2013

Domańska E. 2007. Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” nr 5, s. 48-61

Fischer-Lichte, E., Estetyka performatywności, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008

Rancière J, Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa, 2007

Wachowski J., Performans, Gdańsk: Słowo/ Obraz, Terytoria, 2011

Efekty uczenia się:

01 - Zna i rozumie podstawowe kategorie estetyczne używane w opisie i interpretacji współczesnych i tradycyjnych praktyk artystycznych - K_W02

02 - Zna i rozumie teorie filozoficzne teorie wyjaśniające zjawisko sztuki i praktyki artystycznej jako istotne i sprawcze elementy życia społeczno-kulturowego - K_W03

03 - Potrafi analizować zjawiska praktyk artystycznych w kontekście życia społeczno-kulturowego - K_U01

04 - Potrafi przygotować pracę pisemną dotyczącą z zakresu teorii estetycznej lub wybranych praktyk artystycznych - K_U06

05 - Potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się i osobistego rozwoju - K_U09

06 - Rozumie i docenia wagę uczestnictwa w wydarzeniach artystyczno-kulturalnych i rozumie ich wpływ na kształtowanie sfery publicznej - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

- ocena wkładu do dyskusji problemowych

- ocena pracy pisemnej

Zakres tematów:

1. Performatywność. Geneza i znaczenie terminu

2. Zwrot performatywny w kulturze

3. Zwrot performatywny w praktyce artystycznej

4. Estetyczne i nieestetyczne w performansie

5. Performance a happening

7. Polityczność sztuki

Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa

- prezentacja materiałów wizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Czekaj 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)