Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PF1: Typografia - narzędzie komunikacji wizualnej POL-D-LS-TNKw.f1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.

Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/files/podrecznik_wizualizacji.pdf

Rypson P., Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2017.

Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2008.

Staszewska J., Skorus P., Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej, „Zarządzanie”

2017 (1), s. 83-100.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, wykonane zadania i projekty (udostępnione w materiałach na MS Teams)

Zakres tematów:

Klasyfikacja krojów pism i style

Litera jako obraz: formy i style w typografii

Znaczenie kolorów używanych w reklamie: Od teorii barw, do psychologii kolorów

Kolor w reklamie – projektowanie druków reklamowych

Reguły typograficzne stosowane w projektowaniu publikacji

Chwyty typograficzne w tekstach o charakterze reklamowym

Współcześni twórcy fontów w Polsce: Łukasz Dziedzic, Franciszek Otto

Projektowanie fontów

Najsłynniejsi XX-wieczni zagraniczni projektanci czcionek ich litery

Style w typografii. Kształtowanie typografii funkcjonalnej

Popular art. kierunek w sztuce i typografii

Projektowanie okładek książek z gatunku fantasy

Postmodernizm we współczesnej sztuce typograficznej

Logo – marketingowe narzędzie wizualne

Konstruktywizm - związki między sztuką a typografią

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład konwersatoryjny (elementy); metody poszukujące: ćwiczeniowa, dyskusji, projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 36/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)