Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna E-FR-2S-PF.4
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna w sposób uporządkowany i pogłębiony terminologię używaną

w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz

zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

-posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach

ekonomicznych i finansowych oraz o ich elementach w wymiarze

regionalnym, krajowym i globalnym

-zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów

publicznych

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować złożone zjawiska

społeczno-gospodarcze

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne

opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je

weryfikować

-potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem

znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w

celu uzasadnienia konkretnych działań

-potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe)

dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i

finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

innych osób

-docenia znaczenie nauk o finansach dla kształtowania relacji

finansowych i procesu rozwoju gospodarczego

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny

i przestrzegania zasad etyki zawodowej

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i

doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Wójtowicz 69/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0