Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Komunikowanie polityczne online" POL-13-OGN
Wykład (W) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.politologia.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Aktywność
Literatura:

1. Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

2. Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.

3. Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń 2011.

4. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

5. Jacuński M., Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław 2016.

6. Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010.

7.Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007.

8. Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009.

9. Przybysz Ł., Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii wyborczej, Warszawa 2013.

10. Telewizja internetowa a granice mediów posttelewizyjnych, red. W. Skrzydlewski, A. Węglińska. A. Zięta, Polkowice 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W20 - Student ma wiedzę na temat instrumentów i znaczenia marketingu oraz public relations;

Umiejętności:

K_U01 - Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne w zakresie medioznawstwa;

Kompetencje społeczne:

K_K05 - Student ma świadomość znaczenia mediów we współczesnym świecie;

K_K06 - Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym;

Zakres tematów:

Komunikowanie polityczne - wprowadzenie

Nowe media a nowe nowe media

Sieć internetowa jako przestrzeń komunikacji politycznej

Media społecznościowe a polityka

Rola internetowych kanałów video w komunikowaniu politycznym

Kampania wyborcza online

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, Dyskusja, Studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 15:05, sala Aula
Anna Szwed-Walczak 21/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)