Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie Językoznawstwo/Glottodydaktyka/Translacja MK5 [H-SM-JGT-A.N-2S.1] Semestr zimowy 2021/2022
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie Językoznawstwo/Glottodydaktyka/Translacja MK5 [H-SM-JGT-A.N-2S.1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [21/22Z] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Przemysław Łozowski
Zakres tematów:

Tematyka zajęć do ustalenia po pierwszych 5-6 spotkaniach w zależności od zgłaszanych zainteresowań badawczych studentów. Do tego czasu tematyka obejmuje zagadnienia formalne i warsztatowe:

- ogólna struktura pracy,

- konstrukcja paragrafu badawczego,

- sposoby przywoływania/wykorzystania źródeł,

- sposoby ingerencji w źródła (edytowania),

- notacje i konwencje badawcze,

- przykładowe sposoby wiązania treści w obrębie paragrafu i na styku paragrafów i kolejnych podrozdziałów.

Metody dydaktyczne:

Tryb kształcenia: tradycyjny, zajęcia w sali dydaktycznej; metody nauczania: dyskusja, konwersatorium, elementy wykładu z prezentacją multimedialną, elementy wykładu problemowego, dyskusja, analiza przypadków/przykładów, prezentacje studentów i dyskusja nad ich treściami

Metody i kryteria oceniania:

Semestralna ocena końcowa (zaliczeniowa) zostaje dokonana głównie w oparciu o stan zaawansowania i jakość początkowych fragmentów pracy dyplomowej. Pozostałe składowe obowiązkowej podstawy zaliczenia to:

- opracowany pełny roboczy temat pracy,

- określone i skompilowane dane językowe do analizy w Rozdz. 3,

- wstępna struktura pracy, tj. określona tematyka wszystkich 3 rozdziałów,

- wybór źródeł do Rozdz. 1,

- akceptacja 3-5 pierwszych stron Rozdz. 1 pracy.

Uwagi:

Prowadzący/opiekun/promotor: dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)