Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia [E-FR-LS-O.6] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Mikroekonomia [E-FR-LS-O.6]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Budzyńska
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Borkowska, B. Klimczak, Mikroekonomia. Ćwiczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Literatura uzupełniająca:

E. Jendrzejczak, A. Naruniec, Ćwiczenia z mikro- i makroekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

Koutsoyiannis A., Modern Microeconomics, Palgrave Macmillan, London 1985, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-15603-0

Zakres tematów:

Pomiar kosztów alternatywnych i wykreślanie krzywej możliwości produkcyjnych.

Określanie równowagi rynkowej – ujęcie statyczne i dynamiczne.

Wyznaczanie elastyczności popytu i podaży.

Określanie optimum konsumenta.

Określanie optimum producenta.

Analiza kosztów przedsiębiorstwa.

Wyznaczanie równowagi na rynku konkurencji doskonałej, monopolistycznym, konkurencji monopolistycznej i oligopolistycznym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia audytoryjne: praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań, prezentacja multimedialna,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne (W1, W2, W3, W4, U1, U2) i aktywność na ćwiczeniach (K1)

Zaliczenie z ćwiczeń można uzyskać w przypadku uzyskania min 50% maksymalnej liczby punktów (mlp) z kolokwium pisemnego.

Ocena z ćwiczeń zostanie wystawioną zgodnie z poniższą zasadą:

5 jeżeli liczba punktów powyżej 90% mlp

4,5 85-89% mlp

4,0 70 – 85% mlp

3,5 65 – 69% mlp

3,0 50 – 59% mlp

2,0 poniżej 50% mlp

Aktywność na zajęciach (obejmuje przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo) może podnieść ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Uwagi:

dr A. Budzyńska (CA 2)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)