Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady ogólnouniwersyteckie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Jednostka: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady ogólnouniwersyteckie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

16/17Z - Semestr zimowy 2016/2017
16/17L - Semestr letni 2016/2017
19/20Z - Semestr zimowy 2019/2020
19/20L - Semestr letni 2019/2020
20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
20/21L - Semestr letni 2020/2021
21/22L - Semestr letni 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
22/23L - Semestr letni 2022/2023
23/24L - Semestr letni 2023/2024
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
16/17Z 16/17L 19/20Z 19/20L 20/21Z 20/21L 21/22L 22/23Z 22/23L 23/24L 23/24Z
POL-52-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FBDW-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FBIK-K-Z-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bioinformatyka może zostać zdefiniowana jako dyscyplina wykorzystująca narzędzia informatyczne w celu rozwiązywania niektórych problemów pojawiających się w naukach biologicznych (szczególnie w ramach biologii obliczeniowej, biologii molekularnej, genetyki, genomiki czy neurobiologii). Portal ROSALIND jest jednym z darmowych i kompleksowo opracowanych narzędzi dydaktycznych pozwalających na jednoczesne rozwijanie kompetencji programistycznych i biologicznych dzięki szeregowi zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Strona przedmiotu
F-FDCE-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Omówiona zostanie pozycja dziecka w trzech kulturach będących filarami chrześcijańskiej Europy:

 - pozycja dziecka w judaizmie

 - pozycja dziecka w filozofii greckiej

 - prawa starożytnego Rzymu o dziecku.

II. Ojcowie kościoła o dziecku i dzieciństwie,ze szczególnym uwzględnieniem myśli św.Augustyna i św.Franciszka

   Salezego.

III. Analiza tezy E.Badinter:kobiety nie są macierzyńskie z natury lecz kultury i jej społeczne konsekwencje.

IV. Dziecko jaką przedmiot wyzysku i manipulacji. Dziecko w systemach totalitarnych (casus P. Morozowa i Czerwonej Gwardii).

V. Manifest E. Key - wiek XX wiekiem dziecka - konteksty społeczne.

VI. Wychowawczy klaps i czarna pedagogika czyli usprawiedliwiona przemoc wobec dziecka.

Strona przedmiotu
F-FEG-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ważnym składnikiem współczesnych publikacji (drukowanych, elektronicznych) są elementy graficzne; rozwój oprogramowania umożliwia obecnie stworzenie profesjonalnej oprawy graficznej publikowanych treści w dość łatwy sposób; edytor GIMP umożliwia tworzenie i edycję grafiki rastrowej; podczas wykonywania praktycznych projektów zajęcia mają na celu zapoznanie z możliwościami tego edytora; istotne jest to, że GIMP jest objęty licencją GNU General Public License, co oznacza, że jest programem całkowicie darmowym, a w wielu zastosowaniach nie ustępuje oprogramowaniu komercyjnemu.

Strona przedmiotu
F-B.019Eng brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FKP-K-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie różnych szkół i koncepcji psychoterapii w kontekście wyjaśnienia jej skuteczności i mechanizmów działania. Autor zaprezentuje szereg badań i koncepcji dotyczącej neurobiologicznych i psychospołecznych podstaw psychoterapii oraz roli czynników decydujących o jej efektywności. U podstaw tych zagadnień pojawia się pytanie jak poznanie i afekt wpływają na zmianę ludzkiego zachowania.

Strona przedmiotu
F-EU.24 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FKTW-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcone jest problematyce świadomości wzrokowej ukształtowanej w historii praktyk i teorii reprezentacji wizualnej. Swym zainteresowaniem obejmuje zarówno świadectwa doświadczeń artystycznych, refleksję filozoficzną, jak i naukowe dociekania dotyczące tytułowej kwestii. Znaczący poznawczo udział doświadczenia wzrokowego w ludzkiej wiedzy zawsze silnie kształtował nasz stosunek do reprezentacji. W jaki sposób świadomość wzrokowa, historycznie kształtowana wokół tego doświadczania, zmieniała się w czasie pod wpływem przemian w naukach, filozofii, w technikach reprezentacji wizualnej? W jaki sposób z kolei ukształtowana przez wiedzę świadomość wzrokowa urabiała doświadczenie w jego formach widzialności?

Strona przedmiotu
F-FLS-L-2S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem  wyjścia jest analiza przewidywań powstałego w 1968 roku Klubu Rzymskiego. W szczególności chodzi o sprawdzenie, czy opisane tam pesymistyczne scenariusze globalnego rozwoju świata realizują się  na naszych oczach, czy też rozwój ludnościowy i gospodarczy przebiega dziś inną drogą. W związku z tym szczególnym przedmiotem zainteresowania jest teoria ludnościowa Malthusa i ideologia współczesnego neomaltuzjanizmu.  Poruszona zostanie problematyka, której zakres można określić przez sekwencję  pytań: Czy grozi nam globalne przeludnienie czy raczej globalna depopulacja. Czy człowiek jest głównym zagrożeniem dla środowiska naturalnego Ziemi? Jaki model rozwoju społecznego i gospodarczego powinna przyjąć ludzkość w 21. stuleciu ? Czy rozwój w ogóle jest jeszcze wartością? Jak określić parametry postępu społecznego? Czy cele gospodarowania powinny być definiowane w obrębie gospodarki? i in.

Strona przedmiotu
E-42-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E-39-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FOWK-FG-19L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką organizacji wydarzeń o różnym zasięgu w środowisku uczelnianym. Studenci dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na organizatorze wydarzeń mniejszych oraz tych o charakterze masowym. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani ponadto z obowiązującą dokumentacją: zgody na organizację wydarzenia; dofinansowania; umowy sponsorskie; kosztorysy; sprawozdania; wnioski; protokoły; zamówienia etc. Zostaną im przedstawione zasady tworzenia takiej dokumentacji, obowiązujące przepisy oraz inne czynniki, mające istotny wpływ na proces organizacyjny. Konwersatoryjna część zajęć obejmować będzie również analizę oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów, z jakimi spotyka się grupa organizacyjna. Przedstawione zostaną również inne zasady pracy w grupie, m. in. podział obowiązków, narzędzia ułatwiające komunikację.

Strona przedmiotu
F-S-286/FK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H-PP20(DDE)-H-2S.3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FPR-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest przeznaczony w szczególności dla studentów kreatywności społecznej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z psychologicznymi mechanizmami odbioru reklamy oraz regułami dotyczącymi konstrukcji komunikatu reklamowego pod kątem jego skuteczności oddziaływania na odbiorcę. Tematyka podejmowana podczas zajęć dotyczy zasad tworzenia i oddziaływania reklamy w oparciu o prawa spostrzegania, uwagę, procesy świadome i nieświadome, pamięć, niewerbalne elementy w reklamie i sposoby ich oddziaływania na odbiorcę, znaczenia emocji oraz motywacji w odbiorze reklamy.

Strona przedmiotu
F-S-292/FK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FSK-K-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzą studentów w zagadnienia dotyczące związków między społeczeństwem a myśleniem. Omówione zostaną ogólne koncepcje tłumaczące, w jaki sposób czynniki społeczne i kulturowe wpływają na procesy poznawcze (m.in. Emila Durkheima, Eviatara Zerubavela, Arona Cicourela, Petera Bergera i Thomasa Luckmanna, Alfreda Schutza, Ervinga Goffmana), ale także szczegółowe zagadnienia związane z procesami myślowymi: społecznie konstruowanych klasyfikacji, identyfikacji, pamięci społecznej, symbolizacji oraz uwagi).

Strona przedmiotu
F-FUPD-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet jest połączeniem prezentacji danych demograficznych i omówienia społeczno-kulturowych przyczyn i skutków przemian ludnościowych. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami demografii, przebiegiem procesów demograficznych w Polsce, Europie i na świecie (urodzenia, zgony i migracje), podstawowych teorii demograficznych dotyczących przemian rodności, umieralności i migracji, społecznych i kulturowych uwarunkowań i konsekwencji współczesnych procesów demograficznych (przemian dotyczących struktury demograficznej społeczeństw, starzenia się populacji, struktury rodzin, migracji zagranicznych i wewnętrznych: urbanizacja/dezurbanizacja).

Strona przedmiotu
L-7-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E-48-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H-WJO-ETR-1S.2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
F-FWAR-L-1S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/2017
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje najważniejsze teorie i spory prowadzone w zachodniej filozofii na temat wartości. W części pierwszej zostają omówione najważniejsze problemy systematyczne, takie jak: 1) sposób istnienia wartości; 2) absolutność i relatywność wartości; 3) różnorodność i hierarchie wartości; 4) sposób poznawania wartości. W części drugiej zostają przedstawione najbardziej znaczące, historyczne i współczesne stanowiska aksjologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestowiecznych i najnowszych stanowisk fenomenologicznych i analitycznych.

Strona przedmiotu
POL-53-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E-41-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E-18-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POL-45-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E-22-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
E-25-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POL-46-OG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)