Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Mapa budynków jednostki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Na poniższej mapce zaznaczone zostały niektóre budynki wybranej jednostki oraz jej podjednostek. Kliknij na czerwoną ikonę na mapce, aby zobaczyć jej opis. Kliknij i pociągnij mapkę, aby ją przesunąć. Użyj kółka myszki, aby ją powiększyć lub zmniejszyć.
UWAGA. Nie wszystkie budynki zostały oznaczone na mapce. Pełną listę budynków znajdziesz pod mapką.

Lista budynków

Budynek Adres Na mapie?
Instytut Muzyki
Instytut Muzyki
(adres nieznany) TAK
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Biologii i Biotechnologii
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
Zakład Biochemii
Zakład Biofizyki
Zakład Biologii Komórki
Zakład Botaniki i Mykologii
Pracownia Dydaktyki Biologii i Edu. Środ
Zakład Ekologii
Zakład Fizjologii Roślin
Zakład Fizjologii Zwierząt
Zakład Geobotaniki
Zakład Immunobiologii
Zakład Ochrony Przyrody
Zakład Zoologii
Zakład Biologii Molekularnej
Zakład Genetyki i Mikrobiologii
Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
Zakład Wirusologii i Immunologii
Biblioteka Nauk Biologicznych
Akademicka 19, 20-033 Lublin TAK
Wydział Chemii - Duża Chemia
Wydział Chemii
Zakł. Chemii Analitycznej i Analizy Inst
Katedra Chemii Fizycznej
Zakład Adsorpcji
Zakład Chromatografii Planarnej
Zakł.Fizykochemii Powierzchni Ciała Stał
Zakład Zjawisk Międzyfazowych
Zakład Krystalografii
Zakład Metod Chromatograficznych
Pracownia Technologii Światłowodów
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Zakład Chemii Środowiskowej
Zakład Chemii Teoretycznej
Zakład Technologii Chemicznej
Warsztaty Mechaniczne
Biblioteka Wydziału Chemii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin TAK
Wydział Chemii - Gliniana 33
Wydział Chemii
Zakład Modelowania Procesów Fizykochem.
Obiekt Wydziału Chemii
Zakład Chemii Organicznej
Zakład Chemii Polimerów
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin TAK
Wydział Chemii - Mała Chemia
Wydział Chemii
Dziekanat Wydziału Chemii
Zakład Chemii Nieorganicznej
Obiekt Wydziału Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
pl. Marii Curie-Skłodowiskiej 2, 20-031 Lublin TAK
Centrum Kultury Fizycznej
Centrum Kultury Fizycznej
(adres nieznany) NIE
Centrum Kultury Fizycznej - pawilon
Centrum Kultury Fizycznej
(adres nieznany) NIE
Wydział Ekonomiczny
Wydział Ekonomiczny
(adres nieznany) NIE
Wydział Humanistyczny (nowy budynek)
Wydział Humanistyczny
Lubman UMCS
(adres nieznany) NIE
Dom Studenta Kronos
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosow
Sowińskiego, 20-040 Lublin NIE
Wydział Politologii
Wydział Politologii
plac Litewski 3, 20-080 Lublin TAK
Wydział Zamiejscowy
Wydział Zamiejscowy w Puławach
4-go Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy NIE
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Biblioteka WNoZiGP
Dziekanat Wydz. Nauk o Ziemi i Gosp. P
Zakład Geomorfologii
Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Zakład Geologii i Ochrony Litosfery
Zakład Geoekologii i Paleogeografii
Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Zakład Hydrologii
Zakład Kartografii i Geomatyki
Zakład Meteorologii i Klimatologii
Obiekt Wydziału Nauk o Ziemi i Gospod.P
Zakład Ochrony Środowiska
Pracownia Geoinformacji
Zakład Polityki Przestrzennej
Roztoczańska Stacja Naukowa - Guciów
al. Kraśnicka, 20-718 Lublin TAK