Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.121
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 3 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw rachunku zdań oraz rachunku predykatów I rzędu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium semestralne, egzamin pisemny

Literatura:

Adam Grobler, Metodologia nauki, Kraków 2006.

Alan Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką?, Wrocław 1993.

John Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2001.

St. Janaczek et. al (red.), Metodologia nauk, Lublin 2019.

Efekty uczenia się:

1) student zna podstawową terminologię z zakresu metodologii i filozofii nauki;

2) zna główne stanowiska metodologiczne oraz ich kontekst historyczny;

3) student potrafi krytycznie omówić podstawowe prądy w filozofii nauki;

4) potrafi wskazać związki między dziejami nauki a filozofią nauki;

5) potrafi wykorzystać poznane narzędzia metodologiczne w innych dziedzinach filozofii oraz w dyskursach pozafilozoficznych;

6) posiada krytyczną postawę odnośnie do wszelkich teorii czy sprawozdań;

7) rozumie wagę nauki w życiu prywatnym i społecznym;

8) nabywa poszanowanie metodologicznego aparatu pojęciowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koterski, Andrzej Nowakowski
Prowadzący grup: Artur Koterski, Andrzej Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gerłowska, Piotr Konderak, Artur Koterski
Prowadzący grup: Justyna Gerłowska, Artur Koterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-cf0b884f2 (2024-04-02)