Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Pedagogiki i Psychologii PS

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na fakultety intra-interdyscyplinarne PS-ZL-FIN-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci II, IV i V roku psychologii zgodnie z planem studiów muszą zaliczyć 30 godz. fakultetów w sem. letnim:

Propozycje fakultetów poniżej

Dr hab. G. Kwiatkowska, prof. UMCS - Na obrzeżach kultury – subkultury i sekty (30WY, II rok)

Dr Katarzyna Rutkowska - Wprowadzenie do psychologii sportu (30WY, II rok)

Mgr Maria Milcarz - Psychologiczne aspekty gier (30CA, II rok)

Dr hab. Wojciech Cwalina, prof. UMCS - Marketing środowiskowy: Perspektywa psychologiczna (30WY, IV rok)

Dr Katarzyna Rutkowska - Zastosowanie treningu relaksacyjnego w psychologii sportu (30CA, IV, V rok)

Mgr Maria Milcarz - Psychologia religii (30CA, IV, V rok)

Mgr Anna Stachyra-Sokulska - The psychology of women (Psychologia kobiet – w języku angielskim) (30CA, IV, V rok)

Mgr Konrad Harasim - Współczesne zagrożenia psychospołeczne (30CA, V)

Mgr Konrad Harasim - Samobójstwo. Przypadek czy konieczność? (30CA, V)

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na fakultety psychoedukacyjne - I rok Psychologia PS-ZL-FP-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student I roku psychologii musi zapisać się na jeden fakultet psychoedukacyjny w sem. letnim z propozycji podanych poniżej:

Mgr Marta Kaczyńska - Trening umiejętności pracy w zespole – metody pracy z grupą

Mgr Marlena Stradomska - Jak wykształcić u siebie predyspozycje do pracy trenerskiej?

Mgr Katarzyna Bochyńska - Warsztaty twórczości

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na wykład Pedagogika / Socjologia - I rok Psychologia PS-ZL-P/S-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na I roku Psychologii w semestrze letnim student musi zaliczyć 30 godz. (2 pkt ECTS) wykładu z przedmiotu Pedagogika lub Socjologia (do wyboru).

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na Proseminarium - III rok Psychologii PS-ZL-PROS-19/20 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci trzeciego roku muszą zapisać się na jedno wybrane przez siebie proseminarium z propozycji poniżej:

dr Wojciech Błaszczak

dr Paweł Koniak

dr Łucja Domańska

dr Dagmara Musiał

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na seminarium magisterskie - studia stacjonarne PS-ZZ-SEM. pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Seminarium magisterskie trwa 4 semestry (od IV roku - sem. zimowy do V roku - sem. letni) po 30 godz. w każdym semestrze.

Finalnym zadaniem studenta jest przygotowanie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego, który służy potwierdzeniu osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Student wybiera jedną z 10 propozycji seminarium magisterkiego:

Prof. dr hab. Biela Adam

Dr hab. Borkowska Aneta, prof. UMCS

Dr hab. Cwalina Wojciech, prof. UMCS

Dr hab. Domański Cezary, prof. UMCS

Dr hab. Gawda Barbara, prof. UMCS

Prof. dr hab. Krasowicz-Kupis Grażyna

Dr hab. Kwiatkowska Grażyna, prof. UMCS

Dr hab. Szepietowska Ewa, prof. UMCS

Dr hab. Turska Dorota, prof. UMCS

Dr hab. Kuśpit Małgorzata

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na seminarium magisterskie - studia niestacjonarne PS-ZZ-SEM.nst pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur