Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Barbara Tomczyk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt ze stopniem naukowym dr hab. w jednostce Katedra Logiki i Kognitywistyki

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/24: czwartek 9:30 - 11:30, pokoj 238.

Konsultacje na platformie Teams:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmFkMDE5ODAtM2I2Ni00NDRlLTgxOGEtZjk0OTNiNGJmMTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22ad020bb1-8041-4a7c-a962-70ce78a2bc24%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3Ameeting_MmFkMDE5ODAtM2I2Ni00NDRlLTgxOGEtZjk0OTNiNGJmMTg2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2C%22Oid%22%3A%22ad020bb1-8041-4a7c-a962-70ce78a2bc24%22%7D
"https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_mmfkmde5odatm2i2ni00ndrlltgxogetzjk0otningjmmtg2%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22oid%22%3a%22ad020bb1-8041-4a7c-a962-70ce78a2bc24%22%7d")

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Barbara Maria
Nazwisko
Tomczyk
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)