Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab.

Anna Rakowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Kierownik Katedry w jednostce Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości
Z-ca Dyrektora Instytutu w jednostce Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje- semestr zimowy 2023/24

1) zdalne we wtorek 8.30-10

link:

[https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a53a8f9b6668c4d7eb3b7446561715d69%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba10b82a-ca9d-4125-b273-b13344b0a9b6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b](https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A53a8f9b6668c4d7eb3b7446561715d69%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba10b82a-ca9d-4125-b273-b13344b0a9b6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b)

hasło dostępu: 7kqzchg

2) "tradycyjne" konsultacje w czwartek 15.05- 16.35 pokoj 1104

[anna.rakowska@mail.umcs.pl](mailto:anna.rakowska@mail.umcs.pl)

ORCID [0000-0002-4990-2297](https://orcid.org/0000-0002-4990-2297?lang=en)

Zainteresowania

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kapitał Ludzki, Zarządzanie różnorodnością, Zasoby ludzkie w organizacjach publicznych, kompetencje kierownicze, kompetencje pracownicze, zaangażowanie pracowników, zarządzanie przez kobiety, doskonalenie kompetencji, zarządzanie międzykulturowe, kultura bezpieczeństwa.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna Agnieszka
Nazwisko
Rakowska
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)