Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
International Relations International Relations, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim POL-IRA-2S
International relations,studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim POL-IRA-LS
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne I stopnia POL-SM-LN
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia POL-SM-2N
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia POL-SM-LS
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia POL-SM-2S
Administracja publiczna Administracja publiczna, stacjonarne II stopnia POL-ADP-2S
Administrowanie sieciami komputerowymi Administrowanie sieciami komputerowymi, niestacjonarne podyplomowe MFI-!ASK-P
Analiza danych Analiza danych, niestacjonarne podyplomowe MFI-!AD-P
Archiwistyka Archiwistyka, niestacjonarne podyplomowe H-!ARCHIW-P
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Arteterapia z elementami psychologii twórczości, niestacjonarne podyplomowe PS-!ARTEPS-P
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, niestacjonarne podyplomowe PS-!DTN-P
Diagnoza i terapia osób z autyzmem Diagnoza i terapia osób z autyzmem, niestacjonarne podyplomowe PS-!DTA-P
Doctoral Studies in Literature and Linguistics Doctoral Studies in Literature and Linguistics, stacjonarne III stopnia H-DSLL-3S
Doctoral programme in political science Doctoral programme in political science POL-DPPS-3S
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej, niestacjonarne podyplomowe PS-!EWTP-P
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia A-EAP-LS
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia A-EAP-2S
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne I stopnia A-EAM-LS
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stacjonarne II stopnia A-EAM-2S
Edukacja i terapia Edukacja i terapia, stacjonarne II stopnia w języku angielskim PS-ETA-2S
English Studies English studies, stacjonarne I stopnia H-ES-LS
Etnologia Etnologia, stacjonarne I stopnia H-ET-LS
Etyka Etyka, niestacjonarne podyplomowe F-!ETYKA-P
Europeistyka Europeistyka, stacjonarne I stopnia F-EU-LS
Europeistyka, stacjonarne II stopnia F-EU-2S
Filozofia Filozofia, stacjonarne I stopnia F-FLZ-LS
Filozofia, stacjonarne II stopnia F-FLZ-2S
Filozofia, stacjonarne III stopnia F-FLZ-3S
Grafika Grafika, stacjonarne II stopnia A-GR-2S
Grafika, stacjonarne jednolite magisterskie A-GR-MS
Grafika komputerowa Grafika komputerowa, niestacjonarne podyplomowe A-!GK-P
Grafika wydawnicza Grafika wydawnicza, niestacjonarne podyplomowe A-!GWYD-P
Graphic Arts Graphic Arts A-GRA-2S
International Doctoral Studies in Physics International Doctoral Studies in Physics MFI-IDSP-3S
Jazz i muzyka estradowa Jazz i muzyka estradowa, stacjonarne I stopnia A-J-LS
Jazz i muzyka estradowa, studia stacjonarne I stopnia A-JP-LS
Kognitywistyka Kognitywistyka stacjonarne drugiego stopnia F-K-2S
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia F-K-LS
Kompetencje wychowawcze Kompetencje wychowawcze, niestacjonarne podyplomowe PS-!KW-P
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, stacjonarne II stopnia H-KM-2S
Kreatywność społeczna Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia F-KS-LS
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie Historii i Wiedzy o Społe Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie Historii i Wiedzy o Społe, niestacjonarne podyplomowe H-!KPHWOS-P
Malarstwo Malarstwo, stacjonarne jednolite magisterskie A-MAL-MS
Marketing internetowy i brokering informacji Marketing internetowy i brokering informacji, niestacjonarne podyplomowe POL-!MIBI-P
Matematyka Matematyka, niestacjonarne podyplomowe MFI-!MAT-P
Mediacja szkolna i sądowa Mediacja szkolna i sądowa, niestacjonarne podyplomowe PS-!MSS-P
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii, stacjonarne III stopnia C-MSDC-3S
Muzealnictwo Muzealnictwo, niestacjonarne podyplomowe H-!MUZ-P
Muzykoterapia Muzykoterapia, niestacjonarne podyplomowe A-!MTER-P
Muzykoterapia, niestacjonarne podyplomowe PS-!MTER-P
Nauczanie biologii Nauczanie biologii, niestacjonarne podyplomowe B-!NBSPP-P
Nauczanie geografii Nauczanie geografii, niestacjonarne podyplomowe Z-!NG-P
Nauczanie matematyki i informatyki Nauczanie matematyki i informatyki, niestacjonarne II stopnia MFI-NMI-2N
Nauczanie matematyki i informatyki, stacjonarne I stopnia MFI-NMI-LS
Nauczanie matematyki i informatyki, stacjonarne II stopnia MFI-NMI-2S
Nauki o mediach Nauki o mediach III stopnia stacjonarne POL-NM-3S
Nauki o polityce Nauki o polityce, niestacjonarne III stopnia POL-PO-3N
Nauki o polityce, stacjonarne III stopnia POL-PO-3S
Nauki o polityce w języku angielskim Nauki o polityce w języku angielskim, stacjonarne III stopnia POL-POA-3S
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, stacjonarne III stopnia F-NPKS-3S
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Pedagogiczne studia kwalifikacyjne, niestacjonarne podyplomowe PS-!PSK-P
Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori, niestacjonarne podyplomowe PS-!PMM-P
Pedagogika Specjalna Pedagogika Specjalna, niestacjonarne podyplomowe PS-!PEDSP-P
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzyst.społecznie Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie, niestacjonarne podyplomowe PS-!PEDRSNS-P
Podyplomowe Studia Administracji Administracja, niestacjonarne podyplomowe WZP-!ADM-P
Podyplomowe Studia Logopedyczne - 4 - semestralne Podyplomowe Studia Logopedyczne - 4 - semestralne, niestacjonarne podyplomowe H-!PSL4-P
Podyplomowe studia administracji publicznej Podyplomowe studia administracji publicznej, niestacjonarne podyplomowe PA-!PSAP-P
Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii, niestacjonarne podyplomowe C-!PSKNCH-P
Podyplomowe studium legislacji Podyplomowe Studium Legislacji, niestacjonarne podyplomowe PA-!LEG-P
Prawo Gospodarcze i Handlowe Prawo Gospodarcze i Handlowe, niestacjonarne podyplomowe PA-!PGH1-P
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, niestacjonarne podyplomowe PA-!PPUS-P
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, niestacjornarne podyplomowe H-!PTPS-P
Programowanie i bazy danych Programowanie i bazy danych, niestacjonarne podyplomowe MFI-!PBD-P
Programowanie i informatyka w szkole Programowanie i informatyka w szkole, niestacjonarne podyplomowe MFI-!PIS-P
Publikowanie cyfrowe i sieciowe architektura informacji, stacjonarne I stopnia H-AI-LS
Rachunkowość Lublin Rachunkowość Lublin, niestacjonarne podyplomowe E-!RACH-P
Socjologia Socjologia, niestacjonarne I stopnia F-S-LN
Socjologia, niestacjonarne III stopnia F-S-3N
Socjologia, stacjonarne I stopnia F-S-LS
Socjologia, stacjonarne I stopnia F-S2-LS
Socjologia, stacjonarne II stopnia F-S-2S
Socjologia, stacjonarne III stopnia F-S-3S
Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne II stopnia POL-IR-2S
Studia kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Studia kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, niestacjonarne podyplomowe H-!SKINB-P
Systemy informacji geograficznej w praktyce Systemy informacji geograficznej w praktyce, niestacjonarne podyplomowe Z-!GIS-P
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych SD-SDNH-S
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Szkoła Doktorska Nauk Społecznych SD-SDNS-S
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych SD-SDNSIP-S
Translacja konferencyjna Translacja konferencyjna, stacjonarne II stopnia H-TK-2S
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne, niestacjonarne podyplomowe H-!TPS-P
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne, niestacjonarne podyplomowe E-!ZAMPUB-P
Zarządzanie Transportem - Spedycją - Logistyką, niestacjonarne podyplomowe Zarządzanie Transportem - Spedycją - Logistyką, niestacjonarne podyplomowe E-!ZTSL-P
Zarządzanie w politykach publicznych Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia F-ZPP-LS
administracja Administracja, niestacjonarne I stopnia PA-AD-LN
Administracja, niestacjonarne II stopnia PA-AD0-2N
Administracja, niestacjonarne II stopnia PA-AD1-2N
Administracja, stacjonarne I stopnia PA-AD-LS
Administracja, stacjonarne II stopnia PA-AD-2S
administracja publiczna Politologia, stacjonarne I stopnia POL-PO0-LS
administracja publiczna Administracja publiczna, niestacjonarne I stopnia WZP-AP-LN
Administracja publiczna, niestacjonarne I stopnia WZP-AP2-LN
Administracja publiczna, stacjonarne I stopnia WZP-AP-LS
Administracja publiczna, stacjonarne I stopnia WZP-AP2-LS
analityka gospodarcza Analityka gospodarcza, niestacjonarne I stopnia E-AG-LN
Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia E-AG-LS
Analityka gospodarcza, stacjonarne II stopnia E-AG-2S
anglistyka Anglistyka, stacjonarne I stopnia H-A-LS
Anglistyka, stacjonarne II stopnia H-A-2S
animacja kultury Animacja kultury, stacjonarne I stopnia PS-AN-LS
Animacja kultury, stacjonarne I stopnia PS-ANO-LS
Animacja kultury, stacjonarne II stopnia PS-AN-2S
archeologia Archeologia, stacjonarne I stopnia H-AR-LS
Archeologia, stacjonarne II stopnia H-AR-2S
architektura informacji architektura informacji, stacjonarne I stopnia H-AI-LS
architektura informacji, stacjonarne II stopnia H-AI-2S
architektura systemów informacyjnych architektura informacji, stacjonarne I stopnia H-AI-LS
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne I stopnia H-ARW-LS
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, stacjonarne II stopnia H-ARW-2S
bałkanistyka bałkanistyka, stacjonarne I stopnia H-BAŁ-LS
bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia POL-BN-LN
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia POL-BN-2N
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia POL-BN-LS
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia POL-BN-2S
bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia PA-BW-LN
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia PA-BW-2N
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia PA-BW-LS
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia PA-BW-2S
biologia Biologia, stacjonarne I stopnia B-B-LS
Biologia, stacjonarne II stopnia B-B-2S
Biologia, stacjonarne III stopnia B-B-3S
biotechnologia Biotechnologia, stacjonarne I stopnia B-BT-LS
Biotechnologia, stacjonarne II stopnia B-BT-2S
Biotechnologia, stacjonarne III stopnia B-BT-3S
biotechnologia medyczna Biotechnologia, stacjonarne II stopnia B-BT-2S
biotechnologia ogólna Biotechnologia, stacjonarne II stopnia B-BT-2S
chemia Chemia, niestacjonarne II stopnia C-C-2N
Chemia, stacjonarne I stopnia C-C-LS
Chemia, stacjonarne II stopnia C-C-2S
Chemia, stacjonarne III stopnia C-C-3S
chemia techniczna Chemia techniczna, niestacjonarne I stopnia WZP-CT-IN
Chemia techniczna, stacjonarne I stopnia WZP-CT-IS
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne I stopnia POL-D-LN
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne II stopnia POL-D-2N
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia POL-D-LS
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne II stopnia POL-D-2S
e-edytorstwo i techniki redakcyjne E-edytorstwo i techniki redakcyjne, stacjonarne I stopnia H-ETR-LS
edukacja plastyczna edukacja plastyczna, niestacjonarne podyplomowe A-!EDUPL-P
ekonomia Ekonomia, niestacjonarne I stopnia E-E-LN
Ekonomia, niestacjonarne III stopnia E-E-3N
Ekonomia, stacjonarne I stopnia E-E-LS
Ekonomia, stacjonarne II stopnia E-E-2S
Ekonomia, stacjonarne III stopnia E-E-3S
filologia Filologia, niestacjonarne II stopnia H-FL.G-2N
Filologia, niestacjonarne III stopnia H-FL-3N
Filologia, stacjonarne I stopnia H-FL.A1-LS
Filologia, stacjonarne I stopnia H-FL.I-LS
Filologia, stacjonarne I stopnia H-FL.R-LS
Filologia, stacjonarne I stopnia H-FL.ROS-LS
Filologia, stacjonarne I stopnia H-FL.G-LS
Filologia, stacjonarne I stopnia H-FL.U-LS
Filologia, stacjonarne II stopnia H-FL.A-2S
Filologia, stacjonarne II stopnia H-FL.G-2S
Filologia, stacjonarne II stopnia H-FL.ROSZ-2S
Filologia, stacjonarne II stopnia H-FL.S-2S
Filologia, stacjonarne II stopnia H-FL.R-2S
Filologia, stacjonarne II stopnia H-FL.ROS-2S
Filologia, stacjonarne II stopnia H-FL.U-2S
Filologia, stacjonarne III stopnia H-FL-3S
filologia polska Filologia polska, niestacjonarne II stopnia H-FP-2N
Filologia polska, niestacjonarne III stopnia H-FP-3N
Filologia polska, stacjonarne I stopnia H-FP-LS
Filologia polska, stacjonarne I stopnia H-FP1-LS
Filologia polska, stacjonarne II stopnia H-FP-2S
Filologia polska, stacjonarne III stopnia H-FP-3S
Filologia polska, stacjonarne jednolite magisterskie H-FP-MS
finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość, niestacjonarne I stopnia E-FR-LN
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne II stopnia E-FR-2N
Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia E-FR-LS
Finanse i rachunkowość, stacjonarne II stopnia E-FR-2S
fizjoterapia fizjoterapia, niestacjonarne I stopnia WZP-FIZ-LN
fizjoterapia, stacjonarne I stopnia WZP-FIZ-LS
fizjoterapia jednolite magisterskie fizjoterapia, stacjonarne jednolite studia magisterskie WZP-FIZ-MS
fizyka Fizyka, niestacjonarne podyplomowe MFI-!FIZ-P
fizyka Fizyka, stacjonarne I stopnia MFI-F1-LS
Fizyka, stacjonarne I stopnia MFI-F-LS
Fizyka, stacjonarne II stopnia MFI-F-2S
Fizyka, stacjonarne III stopnia MFI-F-3S
Fizyka, stacjonarne III stopnia MFI-F0-3S
fizyka techniczna Fizyka techniczna, stacjonarne I stopnia MFI-FT-LS
Fizyka techniczna, stacjonarne I stopnia MFI-FT1-LS
Fizyka techniczna, stacjonarne II stopnia MFI-FT-2S
geografia Geografia, niestacjonarne III stopnia Z-G-3N
Geografia, stacjonarne I stopnia Z-G-LS
Geografia, stacjonarne II stopnia Z-G-2S
Geografia, stacjonarne III stopnia Z-G-3S
geoinformatyka Geoinformatyka, stacjonarne I stopnia Z-GI-LS
Geoinformatyka, stacjonarne I stopnia (inżynierskie) Z-GI-IS
Geoinformatyka, stacjonarne II stopnia Z-GI-2S
germanistyka Germanistyka, stacjonarne I stopnia H-GER-LS
Germanistyka, stacjonarne II stopnia H-GER-2S
glottodydaktyka polonistyczna glottodydaktyka polonistyczna, stacjonarne I stopnia H-GDP-LS
gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna, stacjonarne I stopnia Z-GP-LS
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne II stopnia (3 semestry) Z-GP-2S
hispanistyka Hispanistyka, stacjonarne drugiego stopnia H-HI-2S
Hispanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia H-HI-LS
historia Historia, niestacjonarne I stopnia H-H-LN
Historia, niestacjonarne III stopnia H-H-3N
Historia, stacjonarne I stopnia H-H-LS
Historia, stacjonarne I stopnia H-H1-LS
Historia, stacjonarne II stopnia H-H-2S
Historia, stacjonarne III stopnia H-H-3S
iberystyka iberystyka, stacjonarne I stopnia H-IB-LS
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia H-INB-LS
informacja w e-społeczeństwie Informacja w e-społeczeństwie, stacjonarne I stopnia H-IE-LS
informatologia stosowana informatologia stosowana, stacjonarne II stopnia H-INFO-2S
informatyka Informatyka, niestacjonarne II stopnia MFI-I-2N
Informatyka, stacjonarne II stopnia MFI-I-2S
informatyka, stacjonarne I stopnia MFI-I-LS
inżynieria nowoczesnych materiałów Inżynieria nowoczesnych materiałów, stacjonarne I stopnia MFI-INM1-LS
Inżynieria nowoczesnych materiałów, stacjonarne I stopnia MFI-INM-LS
Inżynieria nowoczesnych materiałów, stacjonarne II stopnia MFI-INM-2S
kryminologia Kryminologia, niestacjonarne I stopnia PA-KR-LN
Kryminologia, niestacjonarne II stopnia PA-KR-2N
Kryminologia, stacjonarne I stopnia PA-KR-LS
Kryminologia, stacjonarne II stopnia PA-KR-2S
kulturoznawstwo Kulturoznawstwo, niestacjonarne III stopnia H-KUL-3N
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia H-KUL1-LS
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia H-KUL-LS
Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia H-KUL-2S
Kulturoznawstwo, stacjonarne III stopnia H-KUL-3S
lingwistyka stosowana Lingwistyka stosowana, stacjonarne I stopnia H-LS-LS
Lingwistyka stosowana, stacjonarne II stopnia H-LS-2S
logistyka Logistyka, niestacjonarne I stopnia E-LG-LN
Logistyka, niestacjonarne II stopnia E-LG-2N
Logistyka, stacjonarne I stopnia E-LG-LS
Logistyka, stacjonarne II stopnia E-LG-2S
logopedia z audiologią Logopedia z audiologią, niestacjonarne podyplomowe H-L.4-P
logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia H-L-LS
logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia H-L-2S
malarstwo Malarstwo, niestacjonarne podyplomowe A-!MAL-P
matematyka Matematyka, niestacjonarne II stopnia MFI-M-2N
Matematyka, stacjonarne I stopnia MFI-M-LS
Matematyka, stacjonarne II stopnia MFI-M-2S
Matematyka, stacjonarne III stopnia MFI-M-3S
matematyka w finansach Matematyka w finansach, stacjonarne drugiego stopnia MFI-MWF-2S
Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia MFI-MWF-LS
ochrona środowiska Ochrona środowiska, stacjonarne I stopnia C-OS-LS
Ochrona środowiska, stacjonarne II stopnia C-OS-2S
pedagogika Pedagogika, niestacjonarne I stopnia PS-PE-LN
Pedagogika, niestacjonarne II stopnia PS-PE-2N
Pedagogika, niestacjonarne III stopnia PS-PE-3N
Pedagogika, stacjonarne I stopnia PS-PE-LS
Pedagogika, stacjonarne II stopnia PS-PE-2S
Pedagogika, stacjonarne III stopnia PS-PE-3S
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne I stopnia PS-PPW-LN
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne II stopnia PS-PPW-2N
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne jednolite magisterskie PS-PPW-MN
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne I stopnia PS-PPW-LS
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia PS-PPW-2S
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne jednolite magisterskie PS-PPW-MS
pedagogika specjalna Pedagogika specjalna, niestacjonarne I stopnia PS-PES-LN
Pedagogika specjalna, niestacjonarne II stopnia PS-PES-2N
Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia PS-PES-LS
Pedagogika specjalna, stacjonarne II stopnia PS-PES-2S
pedagogika specjalna, niestacjonarne jednolite magisterskie PS-PES-MN
pedagogika specjalna, stacjonarne jednolite magisterskie PS-PES-MS
politologia Politologia, stacjonarne I stopnia POL-PO-LS
Politologia, stacjonarne I stopnia POL-PO0-LS
Politologia, stacjonarne II stopnia POL-PO-2S
portugalistyka Portugalistyka, stacjonarne II stopnia H-POR-2S
portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie Portugalistyka- studia portugalsko-brazylijskie, stacjonarne pierwszego stopnia H-PPB-LS
praca socjalna Praca socjalna, niestacjonarne I stopnia PS-PRS-LN
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia PS-PRS-2N
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia PS-PRSO-LS
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia PS-PRS-LS
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia PS-PRS-2S
prawno-administracyjny Prawno-administracyjny, niestacjonarne I stopnia PA-PA-LN
Prawno-administracyjny, niestacjonarne II stopnia PA-PA-2N
Prawno-administracyjny, stacjonarne I stopnia PA-PA-LS
Prawno-administracyjny, stacjonarne II stopnia PA-PA-2S
prawno-biznesowy Prawno-biznesowy, niestacjonarny I stopnia PA-PB-LN
Prawno-biznesowy, stacjonarne I stopnia PA-PB-LS
prawno-menedżerski Prawno-menedżerski, niestacjonarne II stopnia PA-PRM-2N
Prawno-menedżerski, stacjonarne II stopnia PA-PRM-2S
prawo Prawo, niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie PA-P-MW
Prawo, niestacjonarne III stopnia PA-P-3N
Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie PA-P-MN
Prawo, stacjonarne III stopnia PA-P-3S
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie PA-P-MS
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, stacjonarne II stopnia PA-PMUE-2S
produkcja medialna Produkcja medialna, niestacjonarne pierwszego stopnia POL-PM-LN
Produkcja medialna, stacjonarne I stopnia POL-PM-LS
Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia POL-PM-2S
psychologia Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie PS-PS-MW
Psychologia, niestacjonarne III stopnia PS-PS-3N
Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie PS-PS-MN
Psychologia, stacjonarne III stopnia PS-PS-3S
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie PS-PS-MS
public relations i doradztwo medialne public relations i doradztwo medialne, stacjonarne I stopnia WZP-PR-LS
public relations i zarządzanie informacją Public relations i zarządzanie informacją, stacjonarne I stopnia POL-PRZ-LS
romanistyka Romanistyka, stacjonarne I stopnia H-RO-LS
Romanistyka, stacjonarne II stopnia H-RO-2S
rusycystyka Rusycystyka, stacjonarne I stopnia H-RU-LS
Rusycystyka, stacjonarne II stopnia H-RU-2S
społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne I stopnia POL-SI-LS
Społeczeństwo informacyjne, stacjonarne II stopnia POL-SI-2S
studia wschodnioeuropejskie Studia wschodnioeuropejskie, stacjonarne I stopnia POL-SWE-LS
Studia wschodnioeuropejskie, stacjonarne II stopnia POL-SWE-2S
technologie cyfrowe w animacji kultury Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia H-TCAK1-LS
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia H-TCAK-LS
Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne II stopnia H-TCAK-2S
tourism management Tourism management, stacjonarne, I stopnia Z-TM-LS
turystyka historyczna Turystyka historyczna, stacjonarne I stopnia H-TH-LS
Turystyka historyczna, stacjonarne II stopnia H-TH-2S
turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja, niestacjonarne I stopnia Z-TR-LN
Turystyka i rekreacja, niestacjonarne II stopnia Z-TR-2N
Turystyka i rekreacja, stacjonarne I stopnia Z-TR-LS
Turystyka i rekreacja, stacjonarne II stopnia Z-TR-2S
ukrainistyka Ukrainistyka, stacjonarne I stopnia H-U-LS
Ukrainistyka, stacjonarne II stopnia H-U-2S
wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia WZP-WF-LN
Wychowanie fizyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia WZP-WF-LS
zarządzanie Nauki o zarządzaniu, stacjonarne III stopnia E-Z-3S
Zarządzanie, niestacjonarne I stopnia E-Z-LN
Zarządzanie, niestacjonarne II stopnia E-Z-2N
Zarządzanie, stacjonarne I stopnia E-Z-LS
Zarządzanie, stacjonarne II stopnia E-Z-2S

pokaż wszystkie kierunki studiów