Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
stosunki międzynarodowe
Administracja i zarządzanie publiczne
Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza danych
Archiwistyka
Archiwistyka i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Bezpieczeństwo radiacyjne
Business analytics
Business analytics and data science
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza i terapia osób z autyzmem
Doctoral Studies in Literature and Linguistics
Doctoral programme in political science
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicz
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja i terapia
Etyka
Europeistyka
Filozofia
Fizyka
Geoarcheologia
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
Grafika
Grafika komputerowa
Grafika wydawnicza
Graphic Arts
IT Cyber Security
Innowacyjne zarządzanie produkcją
International Doctoral Studies in Physics
Inżynieria światłowodowa
Jazz i muzyka estradowa
Kognitywistyka
Kompetencje wychowawcze
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy
Kreatywność i projektowanie społeczne
Kreatywność społeczna
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie Historii i Wiedzy o Społe
Malarstwo
Marketing internetowy i brokering informacji
Matematyka
Mediacja szkolna i sądowa
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Muzealnictwo
Muzykoterapia
Nauczanie biologii
Nauczanie geografii
Nauczanie matematyki i informatyki
Nauki o mediach
Nauki o polityce
Nauki o polityce w języku angielskim
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika Specjalna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzyst.społecznie
Podyplomowe Studia Administracji
Podyplomowe Studia Logopedyczne - 4 - semestralne
Podyplomowe studia administracji publicznej
Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii
Podyplomowe studium legislacji
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Praca socjalna
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Programowanie i bazy danych
Programowanie i informatyka w szkole
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Rachunkowość Lublin
Rozwój zasobów ludzkich
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Studia podyplomowe w w zakresie Surdologopedii
Studia śródziemnomorskie-podróże historyczne
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Techniki kryminalistyczne
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Transportem - Spedycją - Logistyką, niestacjonarne podyplomowe
Zarządzanie w politykach publicznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
administracja
administracja publiczna
administracja publiczna
administracja publiczna
analityka gospodarcza
anglistyka
animacja kultury
archeologia
architektura informacji
architektura systemów informacyjnych
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
biologia
biotechnologia
biotechnologia medyczna
biotechnologia ogólna
chemia
chemia techniczna
data science
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e-edytorstwo i techniki redakcyjne
edukacja plastyczna
ekonomia
filologia
filologia polska
finanse i rachunkowość
fizjoterapia
fizyka
fizyka techniczna
geografia
geograficzne uwarunkowania obronności
geoinformatyka
germanistyka
gospodarka przestrzenna
hispanistyka
historia
iberystyka
informatyka
international relations
inżynieria nowoczesnych materiałów
kryminologia
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana
logistyka
logopedia z audiologią
malarstwo
matematyka
matematyka w finansach
nowe media
ochrona środowiska
pedagogika
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
politologia
portugalistyka
portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie
prawno-administracyjny
prawno-biznesowy
prawno-menedżerski
prawo
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
produkcja medialna
psychologia
public relations i doradztwo medialne
public relations i zarządzanie informacją
publikowanie cyfrowe i sieciowe
romanistyka
rusycystyka
społeczeństwo informacyjne
studia wschodnioeuropejskie
technologie cyfrowe w animacji kultury
tourism management
turystyka historyczna
turystyka i rekreacja
ukrainistyka
wychowanie fizyczne
zarządzanie
zarządzanie ryzykiem środowiskowym

pokaż wszystkie kierunki studiów

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0